Olika sorters bilddiagnostik är ett ovärderligt hjälpmedel inom djurvård. Frakturer, urinsten, saker som fastnat i tarmen, diskbråck – mycket kan ses med teknikens hjälp! Här på Hallands Djursjukhus har vi förutom röntgen och ultraljud även tillgång till CT (Computed Tomography), som skall hjälpa oss ytterligare genom att åsynliggöra förändringar som tidigare varit svåra att se.

Våra veterinärer tittar ofta gemensamt på bilder och kan diskutera olika fall för att hitta bäst lösning för Ditt djur.

Röntgen

På Hallands djursjukhus har vi både en ”vanlig” röntgen och en speciell tandröntgen. Med hjälp av röntgen kan man se väldigt mycket, och det är en av våra vanligaste diagnostiseringsmetoder. Röntgen används t.ex. när man undersöker orsaken till en hälta eller vill ha en översiktsbild på bröstkorg och buk. För att få ett bra bedömningsunderlag behöver man ofta ta bilder ur flera vinklar, t.ex. med en hund liggande både på sida och på rygg.

Tandröntgen är en mycket mindre röntgen som används på sövda djur när man vill veta hur tändernas rötter ser ut. På en tandröntgen kan vi t.ex. se om det finns en rotspetsabcess (böld vid tandroten), tandfraktur eller om en katt har FORL.

Ultraljud

Ultraljud används ofta när en röntgen inte riktigt ”räcker till”. Med ett ultraljud kan man se mer detaljer, och det är främst vid undersökningar av olika bukorgan och hjärtat som ultraljud är överlägset. Med hjälp av ultraljud kan vi till och med mäta hur tjock hjärtväggen, eller hur stora njurarna, är. En ultraljudsundersökning kräver specialkunskap av veterinären, och vi arbetar ständigt för att fler av våra veterinärer skall lära sig mer. Anna Djupsjöbacka, Jenni Önnesson-Jones, Emelie Corell, Frida Moberg och Kajsa Lindecrantz är de veterinärer som gör de allra flesta av våra ultraljud. Anna är även behörig att utföra HCM-scanning av katter.

CT

Vi kan nu erbjuda CT-undersökningar! CT står för Computed Tomography. Skillnaden mot konventionell röntgen är att det tas många fler bilder (hundratals), vilket ger mer detaljerad information. Det finns även möjlighet att skapa tredimensionella bilder vilket i vissa fall kan vara bra för att identifiera problem och planera operationer. Områden som varit svåra att undersöka tidigare, t.ex. näshåla och inneröra, har nu blivit enklare.

Vid CT undersökning krävs att djuret ligger absolut stilla vilket innebär att de måste vara sederade eller sövda. I vissa fall kan man även ge kontrastvätska i t.ex. blodkärlen för att få en tydligare bild av problemet. Vid en CT-undersökning lämnar du ditt djur på morgonen och hämtar igen senare på dagen när undersökningen är klar.

Skriv det du vill söka efter och tryck på Enter