Höftledsdysplasi är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många av våra hundraser, framför allt större hundar. Dysplasin utvecklas under hundens uppväxt och det är först när hundens skelett har växt färdigt som man med säkerhet kan bedömma höftledens utseende.

Anlaget för sjukdomen är ärftlig och hundar med defekta höftleder bör inte användas till avel. Hos vissa raser undersöker man även armbågar och knän för att leta efter utvecklingsrubbningar. Hör med rasklubben vad som gäller för din ras.

Vad ska man tänka på inför en höftledsröntgen och hur går den till?

  • Hunden kan röntgas tidigast vid ett års ålder, helst vid 15-18 månader.
  • Mycket storväxta raser röntgas först vid 18 månaders ålder.
  • Hunden ska vara id-märkt.
  • Ta med er stamtavla/ registreringsbevis när ni kommer så vi kan fylla i rätt uppgifter och kontrollera att det är rätt hund.
  • Hunden ska vara fastande.

Innan hunden röntgas får den lugnande, så att den ska vara tillräckligt avslappnad. Sedan läggs hunden på rygg i en vagga, då det är viktigt att hunden ska ligga så rakt som möjligt för att få bra bilder. Bilderna skickas sedan till SKK för bedömning.

Tänk på att det är 7 dagars karens,
om du ska ställa ut eller tävla med din hund efter röntgen!

För bokning kontakta oss på 0346 – 488 80 Välkommen!

Skriv det du vill söka efter och tryck på Enter