Våra veterinärer utför operationer av både mindre och större omfattning. Till sin hjälp har de kunniga djursjukskötare och avancerad teknik. Anledningen till att ditt djur behöver genomgå en operation kan vara många. Det kan vara borttagning av tandsten, en knuta som ska opereras bort, ett sår som ska sys eller katten som behöver kastreras. En tik som inte klarar av att valpa och behöver kejsarsnittas, den påkörda katten som behöver operera sitt brutna lårben, eller hunden som skadat sitt öga.

Vi har tillgång till 2 operationssalar med tillhörande förberedelserum, där även enklare operationer kan genomföras. Varje patient övervakas noggrant av en djursjukskötare och narkosapparatur som kontrollerar blodets mättnad av syre och koldioxid, hjärtats funktion och blodtryck

Hjälpande teknik

Precis som inom humansjukvården har vi också tillgång till medicinsk utrustning och avancerad teknik. På djursjukhuset är vi bland annat utrustade med operationsmikroskop, som används vid många ögonoperationer. Fiberendoskopet ger oss möjlighet att undersöka magtarmkanalen och luftvägarna. Via en tv-monitor kan man se om det finns sjukliga förändringar som sedan kan provtas.

Vi gör ofta operationer på ben och leder. Vid benbrott kan vi med hjälp av plattor, skruvar och stift rekonstruera det skadade benet. Tillväxtrubbningar i lederna är inte ovanligt på större hundar. Vi kan gå in i leden med vanlig kirurgi men vi använder oss också av titthållskirurgi, artroskopi.

Korsbandsruptur är en vanlig skada hos hund. Det finns olika metoder att försöka reparera korsbandet och knäleden, med varierat resultat. Vi använder oss av TPLO (= Tibial Plateau Leveling Osteotomy) där skenbenet vinklas om så att knäleden fungerar bättre och belastningen på korsbandet minskar.

Efter operationen

Efter operationen får djuren vakna upp i en lugn och stressfri miljö. Vi är måna om att djuren inte ska känna obehag efteråt och är därför noga med att de får den smärtlindring de behöver. Vid enklare ingrepp stannar djuren hos oss över dagen och kan följa med hem redan samma dag. Ibland får de stanna lite längre beroende på ingreppets omfattning och hur de mår efteråt.

Skriv det du vill söka efter och tryck på Enter