Det är till poliklinikmottagningen ni kommer för en första undersökning. Här hjälper vi dig med förebyggande vård som vaccinationer, höftleds- och armbågsröntgen (HD/ED-röntgen), valpbesiktningar och hälsokontroller, men också med mer avancerad djursjukvård vid svåra sjukdomsfall, utredningar eller akuta skador. Hos oss på Hallands djursjukhus får du alltid träffa en veterinär när du bokar ett besök oavsett problem. På kliniken jobbar veterinärer med specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar.

 

Efter sjukdomshistorik och en första undersökning kan veterinären behöva gå vidare med ytterligare undersökningar som till exempel röntgen, ultraljud och/eller blodprovstagning. Blodprovtagningen sker oftast på rummet och vid röntgen och ultraljudsundersökningar kan ni som djurägare få vara med. Många gånger kan veterinären hjälpa er med era problem så att ni kan åka hem samma dag. Om ditt djurs hälsotillstånd kräver mer omfattande vård, skrivs de in på vår stationärvårdsavdelning för vidare undersökning och omvårdnad.

Uppföljningar av sjukdomsfall göras antingen via telefon eller genom ett återbesök hos veterinären. Vi är mycket måna om att samma veterinär ska följa sin patient så långt det är praktiskt möjligt.

Vi utför även undersökningar inför avel som t.ex. knäledsundersökningar och hjärtkontroll. Vår veterinär Kristina Widmark är specialistutbildad i ärftliga ögonsjukdomar och utför även ögonlysningar.

Jourtid

Under jourtid kan det uppstå en del väntetider, även om ni har en bokad tid. Detta p.g.a. att det endast finns en veterinär på plats som då är upptagen med patienter som behöver akut vård. Vi ber er att ha förståelse för detta. Vi gör vårt bästa för att minimera alla väntetider.

Skriv det du vill söka efter och tryck på Enter