Hos oss på Hallandsdjursjukhus i Slöinge finns det en stationärvårdsavdelning för hästar som behöver stanna kvar för vidare vård och behandling eller för utredning.

Vår vårdavdelning består av ett stall med två stallavdelningar och två behandlingsrum, totalt finns 18 boxar att tillgå. Boxarna är ljusa och det finns också tillgång till större boxar avsedda för sto med föl. Vi har även ett separat isolationsstall med en box som är avsedd för hästar med misstanke om smittsam sjukdom.

De dagliga rutinerna i stallet inkluderar de behandlingar och undersökningar av djuren som anses indikerade. De utfodras med grovfoder 4 gånger dagligen och även med kraftfoder 2 gånger dagligen om detta önskas. Utfodringen kan även ske oftare efter behov. Dagligen finns det två djursjukskötare eller djurvårdare på plats tillsammans med en veterinär som tar hand om hästarna och utför dagens behandlingar. När du lämnar din häst hos oss är det viktigt att vi får information om utfodring och eventuell särskild hantering. Ha också med dig hästens pass så vi kan få information om hästens vaccinationsstatus samt har vi även möjlighet att föra in vissa behandlingar som skall inskrivas i passet. Allt detta för att vi ska kunna vårda din häst på bästa sätt!

Har du en häst inskriven hos oss kan du nå stallavdelningen direkt på numret 0346-48884 måndag-fredag mellan kl 8-16.30. Övrig tid hänvisas till journumret 0346-48885

Skriv det du vill söka efter och tryck på Enter