”Varför ska man ta träckprov på sina hästar?
Jo, för att ha koll på att avmaskningsprogrammet fungerar!”

Om man först tar ett träckprov på sin häst så får men en indikation om avmaskning är nödvändig eller inte. Det finns en risk att du avmaskar din häst i onödan om man bara avmaskar ”för säkerhets skull”. Det finns idag en utbredd resistens bland hästens tarmparasiter därför bör vi begränsa användandet av avmaskningmedlet och sätta in åtgärder där det behövs i stället.

Hur tar man ett träckprov?

Plocka upp 2 st färska träckbollar från en häst, lägg i en plastpåse, tryck ut luften och förslut.Märk påsen med hästens namn. Har du fler hästar upprepa provtagningen enligt ovan.

Vill du ha samlingsprov kan detta göras på max 3 hästar per prov. Skriv tydligt på en lapp hur många och vilka hästar som ingår i samlingsprovet. Vi ser helst att samlingsprover tas enligt provtagninganvisningen ovan, detta för att vi  ska ta      lika mycket träck från varje häst vid analyseringen. Vi vill alltså inte att du lägger samlingsproverna i en och samma påse.

Proverna kan du skicka via post (tänk bara på att inte posta brevet dagen innan helgdag) eller lämna in i receptionen på djursjukhuset. Du kan även lämna in prover på Travbanekliniken i Halmstad.

Skriv det du vill söka efter och tryck på Enter