När behövs veterinär vård?
Att bedöma hur allvarligt skadad eller sjuk din häst är kan vara svårt. Det finns dock riktlinjer för hur man lättare kan avgöra om hästen behöver akut veterinärvård, om man kan avvakta eller själv ge hästen den vård den behöver.

Foderstrupsförstoppning
Om en häst kort efter utfodring slutar äta och har foderpartiklar i näsborrar har den troligen förstoppning i foderstrupen. Som första åtgärd skall all mat tas ur boxen, massera halsen och eventuellt skritta hästen för hand. Om hästen inte är bra på 30 minuter är det viktigt att förstoppningen blir åtgärdad av veterinär. Hästen kan få ned foderpartiklar i luftvägarna och i värsta fall utveckla lunginflammation.
Tvinga INTE i hästen vatten med ex en vattenslang.

Infektion och feber
Infektioner är oftast förorsakade av bakterier eller virus och kan i vissa fall ge mycket hög feber. Hästen blir då hängig och får nedsatt aptit. Luftvägsinfektioner är vanliga  hos häst med näsflöde och hosta. Vid hög feber >39C i flera dagar eller om hästen slutar äta och dricka så bör veterinär kontaktas. Tänk också på att infektioner kan vara smittsamma och det är allas ansvar att förhindra spridning av sjukdomar.

Kolik
Kolik innefattar många olika orsaker till smärta från buken och är därför i sig ingen diagnos. De allra flesta hästar med kolik  kan behandlas med smärtstillande, kramplösande och dropp. Trots detta så bör alla hästar med kolik, som inte är snabbt övergående och lindriga (<40minuter) undersökas av veterinär då kolik även kan leda till att hästen måste opereras eller avlivas. Konsultera ALLTID med en veterinär om din häst uppvisar symtom på kolik!

Ögon
Skador och infektion på ögon bör alltid undersökas av en veterinär eftersom felbehandling lätt leder till permanent skada och i värsta fall blindhet eller att ögat måste opereras bort! Ring och konsultera med en veterinär vid misstanke om ögonproblem, framför allt om hästen kniper med ögat.

Sårskador
Sårskador på ben kan vara luriga där ett litet sticksår kan göra stor skada om man har otur. Skador nära leder och sen skidor skall tas med beaktning oavsett storlek framför allt om hästen är halt och har feber. Ett sår som går in i led eller senskida med efterföljande infektion är ett allvarligt tillstånd som kräver aggressiv behandling för att bli bra. Det är därför viktigt att känna till hästens anatomi. OBS! Spiktramp i mitten av strålen kan penetrera strålbensbursan och därför allvarligare än spiktramp fram i tån eller ut mot hov väggen. Stora sår samt flik-sår kan med fördel sys för bättre och snabbare sårläkning. Sår med större vävnadsförluster kan vara i behov av ordentlig rengöring och upprensning. Kontakta alltid veterinär om du  är osäker på hur du ska behandla såret.
Tips vid skötsel hemma:

  1. Viktigt med grundlig rengöring! När du först upptäcker såret är det viktigt att du är noga med att få bort all smuts och sårsekret från såret. Är såret väldigt till smutsat använd ex vattenslang med hård stråle för mekaniskt skölja bort smuts och bakterier från såret. Såret kan även rengöras grundligt med svag klorhexcidinlösning.
  2. När såret är ordentligt rengjort rekommenderas att du lägger om såret om detta är möjligt. Lägg en ren kompress närmast såret för att undvika att det fastnar bandagematerial i sårytan. Lägg om med ett rent lager med bomull närmast benet, en vanlig stallinda kan därefter läggas utanpå.
  3. Ha daglig temp-och hältkoll. Rengör såret med koksaltlösning. Var noga med att tvätta bort sårsekret som rinner från såret, detta kan irritera huden och orsaka brännskador.

Hälta
Hältor graderas från 0 till 5 i skritt och trav, där 0 är en ohalt häst och 5 är blockhalt. En blockhalt häst tar inte stöd på benet. En vanlig felbedömning hos hästägare är att kalla en mycket halt häst (ex grad 3) blockhalt. En relativt vanlig åkomma som ger akut, kraftig hälta utan någon synlig svullnad eller sår är hovböld eller stengalla. Då brukar hästen få ökad puls i hoven, du kan lätt känna pulsen på kotans baksida vid kotsenbenet, jämför med andra benet för att bedöma om hästen har ökad puls i hoven. En häst med kraftig hälta bör alltid ha boxvila tills veterinär undersökt hästen då det alltid finns risk för fraktur eller fissur vid denna symtombild.

Kronisk hosta
Kronisk hosta, bronkit kvickdrag, dammallergiker:”kärt barn” har  många namn. Alla benämningar syftar till att beskriva hästen eller ponnyn som hostar flera ggr i veckan eller till och med flera ggr om dagen och som oftast är sämre under höst/vintersäsong och bättre på sommaren. Detta är en miljöutlöst sjukdom hos hästen där damm och partiklar irriterar luftvägarna. Då det inte finns något botemedel mot denna sjukdom utan behandlingen går endast ut på att lindra symtom kan du som hästägare göra ändringar i hästens närmiljö som kan ha stor betydelse för hästens välmående, exempelvis kan hästen gå ute dygnet runt eller stå i en ute box. Var noga med att fodra med grovfoder av god hygienisk kvalité som eventuellt även kan blötläggas. Undvik att sopa i stallgången när hästen står inne. Strömedel kan i stor grad påverka, undvik att strö med halm då detta har en tendens till att damma. Papper, sågspån eller torv kan vara bättre alternativ. ströbädden kan vattnas för att undvika att det dammar. Om hästen blir onormalt trött, verkar ansträngd eller på annat sätt besvärad rekommenderas att en veterinär undersöker hästen.

Fång
Fång är en mycket komplex och smärtsam sjukdom som främst drabbar ponnyer, menses även hos andra hästraser. Sjukdomen ställer till problem över hela världen och intensiv forskning pågår därför kontinuerligt. Då sjukdomsbilden PPID, även kallad Cushings sjukdom hos häst, kan förorsaka fång hos hästar. Det är en metabolisk sjukdom där utsöndringen av hormonet ACTH är ur funktion och hästar med denna sjukdom producerar mer av detta hormon än friska hästar. Det går att prov ta mot denna sjukdom med ett blodprov. Symtom vid fång är att hästen försöker avlasta frambenen, den kan bli ovillig till att röra sig och kan även röra sig med korta och försiktiga steg. Misstänker du att din häst har fång skall veterinär kontaktas.

Skriv det du vill söka efter och tryck på Enter