INFÖR BESÖKET – HÄSTKLINIKEN

Inför besöket

När du kontaktar oss så kommer vi att upprätta en journal för ditt djur. För att kunna göra detta behöver vi ha ägarens namn, personnummer, adress och telefonnummer. Vi behöver även veta vilken ras din häst är, ålder och om ditt djur är försäkrat (och i vilket bolag).

 • Väl på plats så anmäler ni er i receptionen så vi vet att ni är på plats.
 • Ta med hästens pass
 • Om din häst ska hältutredas behövs en person som kan springa och hantera hästen.
 • Ska hästen röntgas behövs en person som kan vara med på röntgen, vid besiktningsröntgen gärna två personer som kan vara med, (över 18 år och inte gravid).
 • Har din häst feber eller är snorig meddela vår personal i receptionen innan ni lastar av.

Kan du inte komma till en bokad tid? Lämna då återbud snarast.

slöinge, falkenberg, varberg

Efter besöket

Många hästar blir ordinerade boxvila efter en hältutredning. Längden på boxvilan kan variera från ett par dagar till längre perioder beroende på skadan. Vissa hästar trivs inte med att stå på box, då kan man försöka se till att den får sällskap inne i stallet. Det är även bra om hästen kan hålla sig sysselsatt med grovfoder, äter den snabbt är ett hönät bra att använda. Man kan även blanda ut höet med halm för att förlänga ättiden. En utebox där hästen ser de andra hästarna kan också underlätta boxvilan.

Vila är inte alltid boxvila utan hästen kan i vissa fall få vistas i en mindre sjukhage.

Många hästar hålls i dag på lösdrift med stora hagar. Då är det viktigt att ha möjlighet att kunna göra en mindre sjukhage.

Det är viktigt att följa det konvalescensprogram man får av veterinären. Vilan är viktigt för läkningen, men ibland måste man anpassa utformningen så hästen tar det så lugnt som möjligt. Det är inte bra om den springer eller hoppar runt när den är i sjukhagen. Då är det bättre att den står på box ett tag till.

Inför en operation

Vi gör alltid vårt yttersta för att minska risken för komplikationer med operativa och kirurgiska ingrepp, trots detta går det inte helt att gradera sig och det finns alltid en risk med att söva en häst. Olyckan kan vara framme både när hästen lägger sig vid sövning, uppvaknandet efter operation eller under själva ingreppet. Men för att minimera risken för olycka finns det vissa aspekter man kan tänka på i förhand som djurägare.

 • Har man en planerad operation så är det en fördel att ta ned hästen lite i kondition. Hästar som är i full träning/tävlingsform har en större skaderisk vid uppvaknandet. Att någon vecka innan dra ned på utfodring och aktivitet är en klar fördel om det är möjligt.
 • När en häst ska sövas måste den vara frisk från infektioner. Därför vill vi att den är konstaterad feberfri dagen innan och samma morgon operationen ska göras. Vidare ska hästen inte ha andra tecken på luftvägsinfektion – d.v.s. vara snorig eller ha hosta.
 • Utfodringen i direkt anslutning till operationen är viktig. På operationsdagen ska hästen inte få något foder alls. Dagens före kan den få normalt grovfoder men inget kraftfoder (lite betfor är OK). Fri tillgång till vatten hela tiden.
 • Ta av skorna då det kan vara en skaderisk. Sker inte detta kan vi inte ta ansvar för eventuella skador som hästen åsamkar sig själv.
 • Hästen ska vara ren när den lämnas. Det är också mycket viktigt att huden i operationsområdet är friskt – d.v.s. det ska inte finnas sår, mugg eller andra hudskador vid operationsområdet.
 • Extra viktigt är det att ha med hästens pass då vi behöver veta hästens vaccinationsstatus avseende Tetanus (stelkramp). Om vi inte har fått denna information kommer hästen att få vaccinet för säkerhetsskull. Karenstider för slakt måste införas i passet efter narkos.
 • Efter ingreppet brukar vi ringa upp och meddela hur det har gått, lämna därför ett telefonnummer vid receptionen som vi når er på under dagen. Det händer även att vi skulle behöva kontakta er redan innan eller till och med under ingreppet, därför är vi tacksamma om ni finns tillgängliga. Vanligen väntar vi med samtalet tills hästen är på benen, så bli inte oroliga om det dröjer innan vi hör av oss. Det händer även att vi får planera om vid operationsdagar om det tillkommer akuta fall som måste prioriteras.
kirurgi på häst

Är ditt djur försäkrat?

Då kan vi hjälpa dig med att direktreglera kostnaderna med ditt försäkringsbolag, förutsatt att det överstiger din självrisk. En direktreglering innebär att du betalar din självrisk och eventuellt en rörlig del på 10-25%, till oss på djursjukhuset. Resterande belopp faktureras till ditt försäkringsbolag. För detta tar vi en avgift på 95kr.

För att kunna hjälpa dig med detta är det viktigt att du meddelar vilket försäkringsbolag samt försäkringsnummer du har i samband med registreringen i receptionen. I samband med en direktreglering förekommer det en viss väntetid.

Observera att det inte alltid går att direktreglera dina kostnader då varje sjukdomshistoria är unik. Detta kan ske om till exempel ditt djur har en reservation i försäkringen eller om försäkringen är relativt ny. Det finns även ett maxbelopp på försäkringen. Det är du som försäkringstagare som ska veta villkoren för din försäkring. Är du osäker på dina villkor ta alltid kontakt med försäkringsbolaget innan ditt besök

Betalning sker med kort eller med swish när besöket är klart.

Vi lämnar inte ut faktura, men vi kan hjälpa dig med finansieringen via Agriakortet.

GDPR (personuppgifter)

För att kunna administrera kundavtalet mellan oss och kunden behöver vi samla in och lagra vissa personuppgifter om våra kunder (innefattande namn, adress, telefonnummer samt organisations- eller personnummer). Insamlingen av personuppgifterna sker i samband med att kunden köper tjänster av oss. Vi på Hallands Djursjukhus behandlar våra kunders personuppgifter i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Hallands Djursjukhus AB. Ändamålet för vår behandling av våra kunders personuppgifter är att administrera kundavtalet mellan oss och kunden. Personnummer samlas in och lagras för att vi ska kunna göra en säker identifiering av våra kunder. Kunden informeras även om att vi enligt lag kan vara tvingade att lämna ut kundens personuppgifter till annan (t.ex. myndighet eller domstol).

Genom att skriva till Hallands Djursjukhus på adressen Hallands Djursjukhus AB, Björkgatan 19, 311 68 Slöinge eller info@hallandsdjursjukhus.se kan du få veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig och hur dessa används.