INFÖR BESÖKET – SMÅDJURSKLINIKEN

Att tänka på när du kontaktar oss

När du kontaktar oss så kommer vi att upprätta en journal för ditt djur. För att kunna göra detta behöver vi ha ägarens namn, personnummer, adress och telefonnummer. Vi behöver även veta vad du har för slags djur, ras, ålder och om ditt djur är försäkrat (och i vilket bolag). För att kunna boka på bästa sätt kommer vi bland annat att fråga

  • vad är orsaken till att du ringer?
  • hur länge har problemet pågått?
  • har ditt djur ätit och druckit?
  • har ditt djur haft normal urinering av avföring?
  • har du tagit tempen? (görs med en vanlig termometer i ändtarmen)
veterinär i slöinge falkenbergs kommun

Inför besöket

Det är bra om du har med dig giltigt försäkringsbevis om ditt djur är försäkrat, vaccinationsintyg och djurpass om ni har ett sådant.
Stamtavla/registreringsbevis måste vara med vid utfärdande av intyg (t.ex. ögonlysning) eller djurpass, vid höftleds-/armbågs-/knäledsröntgen samt vid vaccinationer.

Vi vill att ni har era djur kopplade eller i bur när ni kommer till oss. Djuren ska vara väl rastade inför besöket. Detta gäller dock inte de djur som ska undersökas med ultraljud, då skall djuret inte ha ätit på 8h (de får dricka) och inte kissat på tre timmar innan undersökningen. Detta för att det blir svårt att göra undersökningen korrekt om blåsan blir för full. När ni kommer hit, anmäl er i receptionen så vi vet att ni är här.

Har ditt djur kräkningar, diarré, klåda eller hosta? Låt då ditt djur stanna i bilen eller vänta ute, detta för att minska smittspridning.

Kan du inte komma till en bokad tid? Lämna då återbud snarast.

Inför operation

Hundar och katter ska vara fastande. Ge ingen mat efter kl20.00 kvällen före en operation, men fri tillgång på vatten. Rasta djuret väl på operationsdagens morgon.

Inför planerade operationer är det bra att bada hunden i Klorhexidinschampo kvällen innan, för att minimera risken för sårinfektioner efter operation. Schampot finns att köpa här hos oss eller på apoteket. Skulle ni inte få tag på Klorhexidinschampo är det bättre att bada hunden i ”vanligt” hundschampo än inte bada alls.

Djur som står på medicinering ska äta sina mediciner även på operationsdagens morgon trots att de inte får äta, om inte veterinären meddelat något annat. Lämna alltid ett telefonnummer till oss, som du finns anträffbar på under dagen, i fall vi behöver nå dig.

Generell vård efter operation av hund och katt

Efter narkos är de flesta hundar och katter lätt omtöcknade och ostadiga på benen. Det kan sitta i upp till ett dygn. Låt ditt djur vila ut efter operationen på en varm och lugn plats. Ge inte mat och vatten förrän djuret är ordentligt stadig på benen – annars finns risk att maten kan hamna i ”fel strupe”. Ge gärna en liten portion vid första utfodringstillfället.

Narkosmedel och dropp ges ofta direkt i blodet via en ven och därför kan ett ben vara rakat. Om ett plåster sitter på benet kan det tas bort någon timme efter hemkomst. Om ditt djur har ett operationssår så ska krage användas så att djuret inte kommer åt det behandlade området. Kontrollera att kragen är tillräckligt stor – djuret ska inte kunna slicka på det behandlade området. Är kragen för liten, så kom in och byt den hos oss. Om ditt djur har ett operationssår – titta på det dagligen och kontrollera att det inte svullnar, börjar vätska sig eller lukta illa. Det kan vara tecken på infektion i såret.

Kontakta oss om:

  • om operationssåret svullnar upp, vätskar eller börjar ömma mer
  • om din hund/katt blir slö eller får feber
  • om din hund/katt inte äter och dricker

Om det finns stygn som sitter utanpå huden så tas de normalt sett bort 10-12 dagar efter operationen. Ibland syr vi med stygn som sitter inuti huden och dessa ska inte plockas bort, utan löser upp sig av sig själv med tiden. Vid hemgång får man med sig ett så kallat hemgångsråd där det även står om det är någonting speciellt man bör tänka på just för Er hund efter ett särskilt ingrepp, så som medicinering till exempel.

Kontrollera gärna djurets temperatur innan ni ringer (normal temp 37,5-39).

Om ni undrar över något så ring oss – ring hellre en gång för mycket än en för lite!

operation på din häst hund eller katt

Är ditt djur försäkrat?

Då kan vi hjälpa dig med att direktreglera kostnaderna med ditt försäkringsbolag, förutsatt att det överstiger din självrisk. En direktreglering innebär att du betalar din självrisk och eventuellt en rörlig del på 10-25%, till oss på djursjukhuset. Resterande belopp faktureras till ditt försäkringsbolag. För detta tar vi en avgift på 95kr.

För att kunna hjälpa dig med detta är det viktigt att du meddelar vilket försäkringsbolag samt försäkringsnummer du har i samband med registreringen i receptionen. I samband med en direktreglering förekommer det en viss väntetid.

Observera att det inte alltid går att direktreglera dina kostnader då varje sjukdomshistoria är unik. Detta kan ske om till exempel ditt djur har en reservation i försäkringen eller om försäkringen är relativt ny. Det finns även ett maxbelopp på försäkringen. Det är du som försäkringstagare som ska veta villkoren för din försäkring. Är du osäker på dina villkor ta alltid kontakt med försäkringsbolaget innan ditt besök

Betalning sker med kort eller med swish när besöket är klart.

Vi lämnar inte ut faktura, men vi kan hjälpa dig med finansieringen via Agriakortet.

GDPR (personuppgifter)

För att kunna administrera kundavtalet mellan oss och kunden behöver vi samla in och lagra vissa personuppgifter om våra kunder (innefattande namn, adress, telefonnummer samt organisations- eller personnummer). Insamlingen av personuppgifterna sker i samband med att kunden köper tjänster av oss. Vi på Hallands Djursjukhus behandlar våra kunders personuppgifter i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Hallands Djursjukhus AB. Ändamålet för vår behandling av våra kunders personuppgifter är att administrera kundavtalet mellan oss och kunden. Personnummer samlas in och lagras för att vi ska kunna göra en säker identifiering av våra kunder. Kunden informeras även om att vi enligt lag kan vara tvingade att lämna ut kundens personuppgifter till annan (t.ex. myndighet eller domstol).

Genom att skriva till Hallands Djursjukhus på adressen Hallands Djursjukhus AB, Björkgatan 19, 311 68 Slöinge eller info@hallandsdjursjukhus.se kan du få veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig och hur dessa används.