Vi på Hallands djursjukhus är medlem i Svensk Djursjukvård

– tryggt för dig och ditt djur

Vi verkar för trygga djur och hög kvalitet inom djursjukvården. Därför är vi medlemmar i branschorganisationen Svensk Djursjukvård. Det innebär att vi förbinder oss att leva upp till de kvalitetsregler som gäller för alla medlemmar. Reglerna är kort sammanfattade i följande kvalitetslöften till dig som djurägare:

  • Vi tar väl hand om ditt djur och ger professionell vård. Vi jobbar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och följer veterinärmedicinska riktlinjer och behandlingsnormer. För den medicinska ledningen ansvarar alltid en veterinär.
  • Vi finns tillgängliga – du ska alltid kunna nå en veterinär. Vi är tydliga med hur vi har öppet. Om vår verksamhet är stängd hänvisar vi dig till en kollega med rätt kompetens.
  • Vi möter dig med respekt och tydlighet. Det innebär också att du ska ha tillgång till den information du behöver för att kunna delta i besluten om ditt djurs vård.
  • Vi utvecklar oss för att möta dina och ditt djurs behov. Våra medarbetare får individuell och kontinuerlig fortbildning. En veterinär ansvarar för personalens medicinska kunskapsutveckling.

Etikrådet följer upp våra löften

Vi tar det vi lovar på allvar. Svensk Djursjukvårds etikråd finns till för att följa upp att våra gemensamma kvalitetslöften fungerar i verkligheten. Kunder, medarbetare och andra intressenter kan framföra kritik till etikrådet. Om etikrådet bedömer en avvikelse som allvarlig föreslår rådet i första hand en åtgärdsplan, och om det inte löser problemet blir det aktuellt med en uteslutning ur Svensk Djursjukvård. Tryggt för dig och ditt djur.

Läs mer om etikrådet på Svensk Djursjukvårds webbsida: www.svenskdjursjukvard.se

Vi är en Cat Friendly Clinic

Hallands Djursjukhus är certifierade som Cat Friendly Clinic – dvs en kattvänlig klinik i silver-standard. Detta certifikat som utdelas av ISFM (International Society of Feline Medicine) representerar för en internationell kvalitetsstämpel för ett djursjukhus som har utbildad personal och anpassat sin verksamhet för att kunna ge katter den bästa möjliga vården och bemötandet.

Med detta menas bland annat att vi på Hallands Djursjukhus har aktivt arbetat för att göra vad vi kan för att minska stressnivån hos katter vid besöken; så som enskilda väntrum avskilt från hundar och andra djur, ett behandlingsrum endast för katter och de får möta djurhälsovårdspersonal med särskild kompetens inom kattens beteende och behov. De katter som är inneliggande patienter hos oss har en egen kattavdelning med ett eget behandlingsrum. Varje katt får en mysig bur inredd med mjuka filtar och ett litet hus att gömma sig i (eller sitta uppe på). De får en egen låda där vi har två olika sorters kattsand att erbjuda. Ny fräsch mat serveras flera gånger under dagen och mycket tid läggs på detta av våra engagerade djurvårdare. Helst vill vi att katten äter ett näringsriktigt foder avsett för just den kattens behov men det viktigaste är att den äter. Därför har vi även godsaker som nykokt torsk, räkor, makrill och tonfisk. Vi har även Feliway-adapter i vägguttagen med lugnande feromoner, allt för att minimera stress hos katterna, vi vill att de ska må så bra som det bara går. Vill ni läsa mer om detta certifikat kan ni göra det här